<

Verzekering

Wanneer u een verzekering moet afsluiten

Er zijn twee hoofdtypen verzekeringen:

  1. Verzekering voor een natuurlijk persoon
  2. Verzekering voor schade (derden of eigendommen)

 

Verzekeringstype Risico's gedekt Voorbeelden
Persoonlijke verzekering Risico's met betrekking tot personen - ziekte, lichamelijk letsel, handicap of overlijden Ziektekostenverzekering, levensverzekering, reisverzekering
Schadeverzekering Schade aan een derde of aan eigendommen - geeft recht op compensatie voor onopzettelijke en onvrijwillige schade Autoverzekering, opstalverzekering

Binnen hetzelfde contract kunt u meerdere soorten verzekeringen aanvragen. Deze verzekering heet dan '  multirisico' .

DEEL 1: Autoverzekering

Als u een voertuig bezit en u bent van plan het in gebruik te nemen, of het nu een tweewieler is of een auto, dan bent u verplicht deze te verzekeren.

U moet op zijn minst een aansprakelijkheidsgarantie van derden onderschrijven om reparaties van schade die uw voertuig aan derden zou kunnen veroorzaken, te financieren.

Dit is de minimaal verplichte garantie.

Merk op dat het de bestuurder die verantwoordelijk is voor een ongeval zijn eigen schade niet dekt, maar zijn passagiers zullen worden vergoed. Om meer situaties te dekken, moet u aanvullende garanties toevoegen aan uw autoverzekeringscontract (zie hieronder).

Belangrijk

Als u besluit uw voertuig waarmee u reist niet te verzekeren, riskeert u een boete van € 3.750, -.

Afhankelijk van de overtreding kunnen aanvullende straffen worden opgelegd, zoals taakstraf of schorsing van uw rijbewijs.

Kies uw autoverzekering

Er zijn twee hoofddekkingsniveaus voor autoverzekeringen:

  1. Autoverzekering voor derden  (verplicht) die de schade dekt die uw voertuig aan derden veroorzaakt. Dit is burgerlijke aansprakelijkheid, een verplichte minimumgarantie.
  2. All-risk autoverzekering  (optioneel maar aanbevolen) die alle gevallen van schade dekt, verantwoordelijk of niet, met of zonder een geïdentificeerde derde partij.

De prijs van een autoverzekering varieert naargelang de omvang van de gedekte risico's en de mate van risico die aan u wordt toegekend (woonplaats, vroegere autorijden…).

Deel 2: woningverzekering

Het verzekeren van uw woonruimte is verplicht in de volgende gevallen:

  • U bent huurder (tenzij het een seizoenshuur of bedrijfsruimte betreft)
  • U bent de eigenaar en uw woonruimte bevindt zich in een condominium

U bent huurder

Als huurder bent u verantwoordelijk voor eventuele schade aan de woonruimte die u huurt. Als er schade wordt toegebracht aan de woning of de eigendommen die deze bevatten, moet u de reparatie financieren.

Daarom verplicht de wet u in de meeste gevallen om een ​​woningverzekering af te sluiten die minimaal “huurrisico's” dekt.

Wij raden u daarom aan een opstalverzekering af te sluiten.

Weten

De eigenaar van de woonruimte die u huurt, heeft het recht om een ​​verzekeringsbewijs van u te vragen.

Je moet het hem elk jaar geven. Als u uw verzekeringsbewijs niet aan uw verhuurder geeft, heeft hij het recht om u een ingebrekestelling te sturen.

Jouw eigen

Als u onroerend goed bezit, hoeft u geen opstalverzekering af te sluiten, tenzij uw woning deel uitmaakt van een condominium. Dan moet u in ieder geval een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

Houd er echter rekening mee dat als u uw huis bewoont en er schade wordt veroorzaakt, u de volledige kosten van de reparatie moet betalen.

Wij raden u aan een opstalverzekering af te sluiten als u niet voor onaangename verrassingen wilt komen te staan.

Belangrijk

Weet dat als u een verhuurder bent die uw huis huurt, u de plicht heeft om het te verhuren en het in goede staat te houden gedurende de duur van de huurovereenkomst.

U bent aansprakelijk als een claim wordt veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud of een constructiefout.

Het wordt sterk aanbevolen om minimaal een WA-verzekering af te sluiten.

Opstalverzekering voor huurders

U moet als huurder alle kosten voor het herstellen van de schade betalen als de schade geen verband houdt met een constructiefout of achterstallig onderhoud van uw verhuurder.

De wet vereist daarom dat u zich verzekert voor verhuurrisico's.

Opstalverzekering is een veel voorkomende term die in het algemeen verwijst naar "  uitgebreide woningverzekering ".

Deze verzekering omvat 3 verzekeringsformules, dus er is er maar één verplicht:

  1. Huurrisicoverzekering (verplicht). Het dekt schade veroorzaakt door brand, explosie of waterschade.
  2. Garantie van verhaal bij buren en derden (optioneel maar sterk aanbevolen). Het dekt schade die aan buren zou worden toegebracht. Dit is burgerlijke aansprakelijkheid. Toe te voegen aan de verhuurrisicoverzekering.
  3. Aanvullende "allesomvattende opstalverzekering" (optioneel maar aanbevolen). Het omvat de twee voorgaande niveaus (huurrisico's en verhaal op buren en derden) en vult deze aan. Deze verzekering dekt ook al uw eigendommen in geval van een calamiteit zoals brand, natuurramp of waterschade.

Weten

Als u besluit om voor een uitgebreide woningverzekering te kiezen, houd er dan rekening mee dat de aanbiedingen variëren afhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen.

Kies een aanbieding op basis van uw behoeften en uw middelen.

Huiseigenaar verzekering

Als eigenaar bent u niet verplicht een opstalverzekering af te sluiten, tenzij de woning zich in een condominium bevindt.

Het is echter sterk aan te raden om er een te hebben want bij schade zijn de kosten voor uw rekening.

U woont in uw accommodatie

Woont u in de woonruimte die u bezit, dan is het raadzaam een ​​uitgebreide woningverzekering af te sluiten waarmee u verzekerd bent bij diefstal, brand, ontploffing of waterschade.

Uw onroerend goed (huis, appartement en interieurdecoratie) en meubilair (meubels, apparaten, kostbaarheden) zijn gedekt.

Deze verzekering dekt ook, onder burgerlijke aansprakelijkheid, het herstel van lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaakt door u, uw echtgenoot, uw kinderen of uw huisdieren.

U huurt uw accommodatie

Als u uw eigen woning verhuurt, is het aan uw huurder om een ​​opstalverzekering af te sluiten. Desalniettemin wordt het sterk aangeraden om een ​​verzekering “eigenaar niet bewonen” af te sluiten.

U bent verzekerd voor schade aan uw huurders, buren of derden als gevolg van achterstallig onderhoud of bouwfout aan uw woning.

Noteren

Als u een gemeubileerde woonruimte huurt, bent u zelf verantwoordelijk voor de verzekering. Met instemming van deze laatste kunt u besluiten om de verzekering aan de huurder over te laten. Lees er meer over.

Uw accommodatie maakt deel uit van een condominium

Als de woning die u bezit deel uitmaakt van een condominium, heeft uw condominium waarschijnlijk al een verzekering afgesloten die de gemeenschappelijke ruimtes en de burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaren dekt.

Er blijven de private partijen die niet altijd in het contract zijn opgenomen. We raden u aan het contract te bestuderen om de reikwijdte ervan te kennen. U kunt dus kiezen voor een bijkomend persoonlijk contract.

Contact